Gas C

Tal com estableix el Reial Decret 919/2006 i la seva modificació del Reial Decret 560/2010, qualsevol aspirant major de 16 anys amb plena capacitat d’obrar, podrà ser admès a la realització de les proves per a l’obtenció del carnet d’instal·lador de Gas C . Algunes comunitats autònomes estableixen requisits addicionals com la superació d’un curs teoricopràctic per poder examinar-se.

El curs està dirigit als que requereixen del curs teoricopràctic i als quals es preparen exclusivament per pujar a examen. (Sol·licita informació per esbrinar en quin cas ets i què necessites).


a) En Instal·lacions receptores individuals que no requereixen projecte ni canvi de família de gas i limitades a instal·lacions de pressió màxima d’operació fins a 0,4 bar d’ús domèstic i situades, exclusivament en l’interior de les habitatge, pel que fa a la seva:

  • Connexió i muntatge.
  • Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas no conduïts (del tipus A) i conduïts (tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW, excepte vitroceràmiques a gas de focs oberts.
  •  Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, prèvia formació i acreditació específiques.

El curs s’imparteix de forma 100% en línia o semipresencial segons la Comunitat Autònoma i els seus requisits per presentar-se a examen.


DURADA:

El contingut del curs és equivalent a la formació presencial de 100 hores.

 


TEMARI:

El contingut del temari està regulat a l’annex I del Reial Decret 919/2006, i està disposat al campus de tal manera que es facilita el seu estudi, metodologia i seguiment personalitzat a l’alumnat.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.