Carnet instalador-mantenedor

Curs instal·lador-mantenidor per a l’obtenció del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

Què és el carnet de RITE?

carne instalador-mantenedorEl carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis és el document mitjançant el qual l’Administració reconeix a la persona física titular del Mateix la Capacitat tècnica per a exercir les activitats d’instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques en edificis (ventilació, refrigeració, calefacció , ACS) identificant davant Tercers per exercitar super Professió en l’àmbit del RITE.

D’aquesta manera, si vols

  • Poder ser instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en edificis
  • Estar al dia del reglament que regula el manteniment de les instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta sanitària
  • Complir amb les exigències del reglament pel que fa a qualitat i higiene

Has de realitzar la formació adequada.

Quins cursos et Oferim?

Tres opcions diferents per a acer al curs homologat de RITE

  • AMB EXPERIÈNCIA: pensada per a persones que compleixin els requisits per poder examinar-se por llibre
  • SENSE EXPERIÈNCIA: per a qui no pot examinar-se per llibre, però si a través d’un curs de formació homologada.
  • ONLINE: dirigida a persones que compleixin els requisits per a poder examinar-se per lliure i amb poca o nul·la disponibilitat per anar a classe.

Amb aquest curs aconseguiràs

  • el Carnet d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
  • També obtindràs el Certificat de manipulador de gasos fluorats de Fins a 3 kg,
  • i la POSSIBILITAT d’obtenir el certificat de gasos fluorats de qualsevol càrrega (que d’altra manera té requisits previs).

Consulta’ns