Solar tèrmica

Instal·lació i disseny energia solar tèrmica

És un curs bàsic d’instal·lació i disseny d’instal·lacions solars tèrmiques, orientat fonamentalment a futurs professionals del sector o bé a professionals del mateix que desitgen completar coneixements.

El curs està tutoritzat per un expert docent, llicenciat especialista amb important experiència i trajectòria professional que atendrà els teus dubtes i necessitats de forma personalitzada.

L’alumne tindrà accés al tutor per resoldre els seus dubtes ia més tindrà l’opció de pertànyer a un grup de Facebook a on fins i tot en finalitzar el curs seguirà formant part podrà continuar la relació amb els nous alumnes i el tutor. D’aquesta manera sempre estaràs al dia de les últimes novetats en el sector.

Opcionalment l’alumne podrà completar el curs amb pràctiques a l’escola o gremi. En aquest cas es disposaran dels millors professionals, les millors tècniques i materials per aconseguir d’aquesta manera, una excel·lent formació com a tècnic en energia solar tèrmica.


DURADA:

És l’equivalent a 80 hores de classe presencial.


TEMARI:

És l’equivalent a 80 hores de classe presencial repartits en 20 temes en els quals s’inclou el dimensionament d’instal·lacions solars tèrmiques amb la normativa espanyola totalment actualitzada. (RITE, Codi Tècnic i la resta de normativa totalment actualitzada).

Cada tema conté: temari + exemples + exercicis + casos pràctics + test d’autoavaluació + test avaluació online per facilitar i fer més dinàmic el seguiment del mateix.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURE PROPERES CONVOCATORIES.