ELEE0109 – CP Elèctric

electricista arreglant un endoll

Estàs desactualitzat i no estàs al dia de les últimes normatives?

Et trobes que, tot i que la teva professió és una altra, requereixes de coneixements elèctrics per exercir el teu treball?

Sense les nocions necessàries pots perdre clients o haver de dedicar molt temps del que disposes en solucionar problemes que et resultarien senzills de tenir els coneixements necessaris.

T’oferim el curs de CP Elèctric perquè puguis disposar de les nocions necessàries en conceptes elèctrics així com coneixements actualitzats sobre el sector.

Informa’t de tots els detalls del curs:

 


CARACTERÍSTIQUES:

Curs orientat a futurs professionals del sector elèctric o bé a professionals del mateix que desitgin actualitzar o completar coneixements. Dirigit també a professionals d’altres especialitats, que ocasionalment puguin trobar-se en el seu treball amb la necessitat de posseir nocions de conceptes elèctrics.

Cada tema conté:

 • Temari
 • Exemples
 • Exercicis
 • Test d’autoavaluació
 • Test d’avaluació online per facilitar i fer més dinàmic el seguiment del mateix.

A més, cada alumne tindrà accés mitjançant les xarxes socials coordinades per professors, a altres alumnes que estan realitzant el mateix curs.

Així mateix, per potenciar el dinamisme del curs i les oportunitats professionals dels alumnes, es realitzaran actualitzacions mensuals dels diferents esdeveniments (fires, congressos, etc …) que esdevinguin en el sector elèctric.

Finalment, en acabar el curs s’atorgarà un certificat. Aquest certifica que s’ha superat el nivell exigit pel curs i s’indicarà la nota obtinguda.

 


DURACIÓ:

El curs equival a una càrrega lectiva de 300 hores presencials i 150 hores online.


TEMARI:

El curs està repartit en:

 • 8 temes.
 • Amb més de 300 preguntes tipus test referents als mateixos.
 • Exemples, exercicis i casos pràctics en els temes pertinents.

Contingut de cada tema:

 • UF0884: Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’enllaç en edificis.
 • UF0885: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d’habitatges.
 • UF0887: Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’interior.
 • UF0888: Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per a la instal·lació de locals, comerços i petites indústries.
 • UF0892: Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
 • UF0893: Manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
 • UF0894: Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
 • UF0895: Manteniment xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.

A més, s’han inclòs alguns temes referents a aspectes actuals del sector elèctric (energia solar fotovoltaica, recàrrega de vehicles elèctrics …).

 


PREU:

Preu a consultar y GRATUIT per FUNDAE.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.

Veure també Carnet Instal·lador en Baixa Tensió.