Carnet d’instal·lador de gas

Carnet d’instal·lador de Gas (IG). Títol homologat

 

En primer lloc has de saber que en MICURSONLINE pots treure’t el carnet d’instal·lador de gas A, B o C. A més, el curs pot fer-se online o presencial

També et podem assessorar per millorar o introduir-te al món laboral.

 

 

¿Vols saber per a què t’habilita cada categoria?

Carnet Instal·lador Gas (IG) categoria C:

Amb el Carnet Instal·lador de Gas tipo C estarà habilita per a:

 • Instal·lacions receptores individuals que no requereixen projecte ni canvi de familia de gas.
 • Instal·lacions de pressió màxima d’operació fins a 0,4 bar d’us domèstic.
 • Instal·lacions a l’interior de les vivendes, en quan a la seva:
  • Connexió i  montatge.
  • Posada en funcionament, manteniment i reparació d’aparells de gas no conduits (del tipus A) i conduits (tipus B i C) de potència útil fins a 24,2 KW, excepte vitroceràmiques a gas de focs oberts
  • Posada en funcionament, manteniment i reparació d’aparells de gas conduits de potència útil superior a 24,2 KW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, previa formació i acreditació específiques.

Carnet Instal·ador Gas (IG) categoria B:

Amb el Carnet d’Instal·lador de Gas tipus B estarà habilitat per al mateix que la categoria C a més del següent:

 • Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrial fins a 5 bar de pressió màxima d’operació.
 • Instal·lacions d’envasos de gasos liquats de petroli per al suministre d’instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d’us domèstic a carvanes i autocaravanes.

Carnet Instal·lador Gas (IG) categoria A:

Amb el Carnet d’Instal·lador de Gas tipus A estarà habilitat per al mateix que la categoria B i C a més del següent:

A instal·lacions de gas: muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:

 • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l’exterior de l’edificació. Hi ha excepcions.
  • Instal·lacions d’envasos de GLP per a ell.
  • Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
  • Instal·lacions de GLP d’ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
 • Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de subministrament domiciliari.
 • Inspecció d’instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d’acord amb les condicions establertes en l’epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
 • Revisions d’aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.

Com m’inscric?

Per tant, si vols fer alguna de les anteriors activitats pots posar-te en contacte amb nosaltres o demanar informació de les noves convocatòries.