Carnet instalador en baixa tensió

En primer lloc, hem de saber que per a l’obtenció del Carnet d’Instal·lador en Baixa Tensió Bàsic o Especialista, existeixen dues categories:

 

Diferència entre categorias. ¿Quin necessito?

Ens podem decantar pel carnet bàsic o per l’especialista, i per a això hem de saber la diferència entre les dues categories:

 

 • Categoria bàsica (IBTB):
  • Dissenyar, dimensionar, realitzar, dirigir i legalitzar instal·lacions elèctriques de baixa tensió (fins a 1000 V) i tots els especificats en el REBT, Reial Decret 842/2002 de 2002.08.04. ITC-BT-04
  • Mantenir i reparar totes les instal·lacions de baixa tensió.
 • Categoria especialista (IBTE):

Els instal·ladors i empreses instal·ladores de la categoria especialista podran realitzar, mantenir i reparar les instal·lacions de la categoria Bàsica i, a més, les corresponents a:

 • Sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis.
 • También sistemes de control distribuït.
 • Y, sistemes de supervisió, control i adquisició de dades.
 • Control de processos.
 • Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia
 • Locals amb risc d’incendi o explosió
 • Quiròfans i sales d’intervenció
 • Llums de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars.
 • Instal·lacions generadores de baixa tensió

A continuació, un cop valorades les dues opcions i presa la decisió de quina ens interessa, hem d’obtenir la qualificació i autorització per part de la comunitat autònoma corresponent en relació a aquesta normativa i activitat.

Vies d’accés:

Tal i com estableix el Real Decreto 842/2002, segons la formació prèvia que disposem, podem:

 • Anar a Indústria (o l’òrgan competent de la teva ccaa) directament a examinar-te del bàsic o especialista
 • Segons la titulació prèvia, poder accedir a determinat tipus de cursos per a poder examinar-te a Indústria o l’òrgan competent
 • Sense titulació prèvia, realitzar cursos específics per a l’obtenció del carnet

Un cop t’hagis decidit, pots obtenir més informació de cada un dels carnet en els següents enllaços:

Carné Instalador Categoría Básica (IBTB)

Carné Instalador Categoría Especialista (IBTE)