REBT – Categoria bàsic

Curs que et prepara per a l’obtenció del carnet oficial a Baixa Tensió Categoria Bàsic, que habilita per:

carnet oficial a Baixa Tensió Categoria Bàsic

Realitzar, mantenir i reparar instal·lacions en Baixa Tensió a:

  • Edificis
  • Industries
  • Infraestructures
  • I en general totes les compreses en l’àmbit del REBT que no es reservin per a la categoria especialista.

És un curs 100% online i tutoritzat de manera personalitzada per un professor expert que compta amb el 100% d’aprovats de tots els que aproven a les seves classes.

Per obtenir el carnet cal alguna de les següents titulacions:

  • Formació Professional 1: Branca: Electricitat. Especialitat: Electricitat
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Equips i instal·lacions electrotècniques.

Abans de la matriculació del curs es sol·licitarà la confirmació dels requisits oficials i s’estudiarà la possibilitat de no haver de realitzar l’examen oficial segons altres titulacions d’accés directe.


DURADA:

Són 80 hores de curs en línia, de les quals 10 són personalitzades amb exercicis / casos pràctics específics de la comunitat autònoma a desenvolupar juntament amb el professor.


TEMARI:

El temari del curs inclou tota la programació del REBT que s’inclou en l’examen oficial. Es disposa del temari oficial al pdf de la fitxa del curs.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURES PROPERES CONVOCATÒRIES.