REBT – Categoria especialista

Curs que et prepara per a l’obtenció del carnet oficial a Baixa Tensió Categoria Especialista, que habilita per:

Realitzar, mantenir i reparar instal·lacions en Baixa Tensió a:

 • Edificis
 • Industries
 • Infraestructures
 • Sistemes d’automatització, gestió tècnica d’energia i seguretat per a habitatges i edificis.
 • També sistemes de control distribuït
 • I sistemes de supervisió, control i adquisició de dades
 • Control de processos
 •  Línies aèries o subterrànies per a distribució d’energia
 • Locals amb risc d’incendi o explosió
 • Quiròfans i sales d’intervenció
 • Llum de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars
 • Instal·lacions de Generadors de BT

És un curs 100% online i tutoritzat de manera personalitzada per un professor expert. Aquest compta amb el 100% d’aprovats de tots els que assisteixen a les seves classes.

Per obtenir el carnet cal alguna de les següents titulacions:

 • Formació Professional 1: Branca: Electricitat. Especialitat: Electricitat
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Equips i instal·lacions electrotècniques.
 • Carnet d’instal·lador electricista Bàsic

Abans de la matriculació del curs es sol·licitarà la confirmació dels requisits oficials i s’estudiarà la possibilitat de no haver de realitzar l’examen oficial segons altres titulacions d’accés directe.


DURADA:

Són 90 hores de curs en línia, de les quals 10 són personalitzades amb exercicis / casos pràctics específics de la comunitat autònoma a desenvolupar juntament amb el professor.


TEMARI:

El temari del curs inclou tota la programació del REBT que s’inclou en l’examen oficial. Es disposa del temari oficial al pdf de la fitxa del curs.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.