Carnet instalador-mantenedor

Curs instal·lador-mantenidor per a l’obtenció del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

Què és el carnet de RITE?

carne instalador-mantenedorEl carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis és el document mitjançant el qual l’Administració reconeix a la persona física titular del Mateix la Capacitat tècnica per a exercir les activitats d’instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques en edificis (ventilació, refrigeració, calefacció , ACS) identificant davant Tercers per exercitar super Professió en l’àmbit del RITE.

D’aquesta manera, si vols, poder ser instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en edificis necessites:

 • Estar al dia del reglament que regula el manteniment de les instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta sanitària
 • Complir amb les exigències del reglament pel que fa a qualitat i higiene

Has de realitzar la formació adequada.

Quins cursos t’Oferim?

Tres opcions diferents per fer el curs homologat de RITE:

 • AMB EXPERIÈNCIA: pensada per a persones que compleixin els requisits per poder examinar-se per lliure.
 • SENSE EXPERIÈNCIA: per a qui no pot examinar-se per lliure, però si a través d’un curs de formació homologada.
 • ONLINE: dirigida a persones que compleixin els requisits per a poder examinar-se per lliure i amb poca o nul·la disponibilitat per anar a classe.

Amb aquest curs aconseguiràs:

 • El Carnet d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
 • Obtindràs el Certificat de manipulador de gasos fluorats de Fins a 3 kg (*).
 • La possibilitat d’obtenir el certificat de gasos fluorats de qualsevol càrrega (que d’altra manera té requisits previs).

(*) ¿Per què t’habilita el Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats?

 • Instal·lació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg de gasos fluorats.
 • Manteniment o revisió d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg de gasos fluorats, inclosa la càrrega i recuperació de refrigerants fluorats dels mateixos.
 • Certificació del càlcul de la càrrega de gas en equips amb sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg de refrigerants fluorats.
 • Manipulació de contenidors de gasos fluorats refrigerants.
 • Control de fugues de refrigerants d’acord al Reglament (CE) núm 1516/2007 de la Comissió, de 19 de desembre del 2007.
 • Desmuntatge.

Si necessites més informació, consulta’ns.