RITE amb Experiència

RITE 2007: Curs per a l’obtenció del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

RITEEn determinades comunitats autònomes, és possible examinar-se lliurement del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en els Edificis i sempre que es puguin demostrar més de 2.000 hores laborals en el sector.

És per això que s’ofereix la possibilitat de realitzar un curs de preparació a aquest examen oficial.

 

 


DURADA:

La durada de la part online del curs del RITE 2007 és de 50 hores.


TEMARI:

L’objecte principal d’estudi és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), el qual té per objecte establir les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionat, execució, manteniment i ús, així com determinar els procediments que permetin acreditar el seu compliment.

S’incideix principalment en aquells aspectes més destacables de cara a l’examen oficial.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.