RITE ONLINE

RITE 2007: Curs per a la obtenció del Carnet Professional d’Instal·lacions Tèrmiques als edicifis

Aquest curs està pensat per a persones que compleixin els requisits per a tenir accés directe a examen i vulguin preparar-se per a obtenir el carnet.

També per a aquells que tinguin accés directe a la competència o vulguin refrescar els seus coneixements al respecte.

L’objecte principal d’estudi és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

Aquesta té per objecte establir les exigències d’eficiencia energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis destinades a atendre la demanda de benestar e higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionat, execució, manteniment i ús, així com a determinar els procedimentes que permetin acreditar el seu compliment.


REQUISITS:

  • Disposar de la titulació d’Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial.
  • Acreditar experiència laboral, al menys 2000 hores treballades en total com a tècnic d’empreses instal·ladores o mantenidores d’instal·lacions tèrmiques a edificis, durant els darrers 10 anys.

DURACIÓ:

Al ser un curs online, tu gestiones els teus horaris i dedicació. Tindràs accés a la plataforma durant 1 any.


TEMARI:

El temari de la totalitat del curs és el mateix que es requereix per a l’obtenció del carnet oficial d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT por Fundae.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.