RITE sense Experiencia

RITE 2007: Curs per a l’obtenció del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

RITEÉs possible realitzar una part teòrica i una altra pràctica del curs oficial per a l’obtenció del carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
L’objecte principal d’estudi és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), el qual té per objecte establir les exigències d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionat, execució, manteniment i ús, així com determinar els procediments que permetin acreditar el seu compliment.


DURADA:

Es tracta d’un curs semipresencial, amb una durada total de 450 hores.


TEMARI:

El temari de la totalitat del curs és el mateix que es requereix per a l’obtenció del carnet oficial d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. A la part online, es treballa amb la part més teòrica del curs, expressament pensada per a tots aquells professionals amb escàs temps per a unes classes presencials. La part del curs online es pot realitzar en els horaris que l’alumne desitgi.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.


INSCRIU-TE:

 


VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.