Eficiència energètica

Què és eficiència energètica?

eficiencia energética

L’eficiència energètica és una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia.

Es podria definir com l’ús eficient de l’energia, és a dir produir més amb menys energia. Es considera que aparell, procés o instal·lació és energèticament eficient quan consumeix una quantitat inferior a la mitjana d’energia per a realitzar una activitat.

Quina formació s’ofereixen dins d’aquesta àrea?

En MICURSONLINE t’oferim els següents cursos sobre aquesta temàtica. Fes clic en cada un d’ells per a més informació:

També pots veure les properes convocatòries o sol·licitar-nos més informació.