Energíes renovables

Què són les Energies Renovables?

ENERGÍAS RENOVABLES

Són aquelles que s’obtenen del medi ambient i que es consideren inesgotables. Això és degut a que es troben en abundància o bé que es regeneren per mitjans naturals. Parlem d’energia eòlica, la geotèrmica, la hidroelèctrica, la mareomotriu, la solar, l’undimotriu, la biomassa, i els biocarburants.

Per què t’interessa formar-te en Energies Renovables?

Perquè són una alternativa neta i respectuosa amb el medi ambient per proporcionar llum i electricitat.

També, és un camí de futur que pot obrir noves oportunitats professionals.

Quins cursos realitzem?

D’aquesta manera, us oferim diversos cursos sobre aquesta temàtica.

A qui s’adrecen?

Estan orientats a qualsevol usuari que desitgi conèixer les característiques bàsiques de diferents alternatives a l’energia convencional, així com a futurs professionals del sector o bé a professionals del mateix que desitgen completar coneixements.