Solar tèrmica (65 horas)

Instal·lació i disseny energia solar tèrmica

solar térmicaÉs un curs bàsic d’instal·lació i disseny d’instal·lacions solars tèrmiques. Està orientat fonamentalment a futurs professionals del sector o bé a professionals del mateix que desitgen completar coneixements.

D’una banda, el curs està tutoritzat per un expert docent, llicenciat especialista amb important experiència i trajectòria professional que atendrà els teus dubtes i necessitats de forma personalitzada.

L’alumne tindrà accés al tutor per resoldre els seus dubtes.

D’altra banda, tindrà l’opció de pertànyer a un grup de Facebook. A més, podrà romandre en el grup un cop finalitzat el curs ei continuar la relació amb els nous alumnes i el tutor. D’aquesta manera, sempre estarà al dia de les últimes novetats en el sector.

Opcionalment l’alumne podrà completar el curs amb pràctiques a l’escola o gremi. En aquest cas es disposaran dels millors professionals, les millors tècniques i materials per aconseguir d’aquesta manera, una excel·lent formació com a tècnic en energia solar tèrmica.


DURADA:

És l’equivalent a 65 hores de classe presencial.


TEMARI:

És l’equivalent a 65 hores de classe presencial. Es reparteix en 20 temes en els quals s’inclou el dimensionament d’instal·lacions solars tèrmiques amb la normativa espanyola totalment actualitzada. (RITE, Codi Tècnic i la resta de normativa totalment actualitzada).

Cada tema conté: temari + exemples + exercicis + test d’autoavaluació + test avaluació online per facilitar i fer més dinàmic el seguiment del mateix


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartida.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.