Solar tèrmica

Instal·lació i disseny energia solar tèrmica

solar térmicaÉs un curs bàsic d’instal·lació i disseny d’instal·lacions solars tèrmiques, orientat fonamentalment a futurs professionals del sector o bé a professionals del mateix que desitgen completar coneixements.

D’una banda, el curs està tutoritzat per un expert docent, llicenciat especialista amb important experiència i trajectòria professional que atendrà els teus dubtes i necessitats de forma personalitzada.

L’alumne tindrà accés al tutor per resoldre els seus dubtes.

Opcionalment, l’alumne podrà completar el curs amb pràctiques a l’escola o gremi. En aquest cas, es disposaran dels millors professionals, les millors tècniques i materials per aconseguir d’aquesta manera, una excel·lent formació com a tècnic en energia solar tèrmica.


DURADA:

És l’equivalent a 80 hores de classe presencial.


TEMARI:

És l’equivalent a 80 hores de classe presencial repartits en 20 temes en els quals s’inclou el dimensionament d’instal·lacions solars tèrmiques amb la normativa espanyola totalment actualitzada (RITE, Codi Tècnic i la resta de normativa totalment actualitzada).

Cada tema conté:

  • Temari
  • Exemples 
  • Exercicis
  • Test d’autoavaluació
  • Test avaluació online

Per facilitar i fer més dinàmic el seguiment del mateix.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURE PROPERES CONVOCATORIES.