Gasos Fluorats

Què són els Gasos Fluorats?

gases fluoradosS’utilitzen, principalment, com refrigerants, agents extintors d’incendis, dissolvents i per a la fabricació d’escumes aïllants.

Inclouen, entre altres, les següents substàncies:

  • Els hidrofluorocarburs (HFCs) són el grup més comú d’aquest tipus de gasos. Els HFCs són emprats en diversos sectors i equipaments com a substàncies refrigerants. Principalment, podem trobar aquests gasos en sistemes de refrigeració i aire condicionat, bombes de calor, com a agents escumants, en extintors d’incendis, com propel·lents en aerosols i en dissolvents.
  • Els perfluorocarbons (PFCs) són típicament emprats en el sector electrònic (per exemple, per a la neteja mitjançant plasma de làmines de silici), així com en la indústria cosmètica i farmacèutica (per exemple, per a l’extracció de productes naturals com les essències d’origen natural). En menor mesura, els PFCs també s’empren en refrigeració en combinació amb altres gasos. En el passat aquestes substàncies eren emprades com extintors d’incendis i encara podem trobar-les en sistemes antics de protecció contra incendis.
  • El hexafluorur de sofre (SF6) s’empra principalment com a gas aïllant, per al refredament de l’arc voltaic en equips de commutació d’alta tensió, i com a gas de recobriment a la producció de magnesi i alumini.

Per què t’interessa obtenir el Certificat de Gasos Fluorats?

Els professionals que treballen amb aquest tipus de gasos, segons el Reial Decret 115/2017 del 17 de febrer de 2017, han d’estar en possessió de la certificació exigida.

Quins certificats hi ha?

  • Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats
  • Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips consistemas frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats

El personal habilitat per a la manipulació de qualsevol càrrega, així com els habilitats per a la manipulació de càrrega inferior a 3 kg de gasos fluorats i als de sistemes de protecció contra incendis que utilitzin aquests gasos tenen permesa la instal·lació, el manteniment i la manipulació de contenidors , el desmuntatge.

Com podem obtenir el certificat?

Doncs hi ha diverses formes d’obtenció segons la titulació prèvia, formació o experiència laboral, vegem un resum:

gases fluorados

Més informació aquí.

Si tens dubtes de quin seria el teu cas, contacta’ns i t’ajudarem.

Quins cursos realitzem?

Nosaltres t’oferim els següents Cursos: