Gasos Fluorats FP1

Gasos Fluorats (PF1): “Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats”.

¿Per que habilita el Certificat de Gasos Fluorats?

gases fluorados pf1Curso per a l’obtenció de la certificació personal del certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

Aquest certificat habilita per:

 • Instal·lació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.
 • Manteniment o revisió d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats, inclosa càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
 • Certificació del càlcul de la càrrega de gas en equips amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats.
 • Manipulació de contenidors de gas fluorats refrigerants.
 • Control de fugues de refrigerants d’acord al Reglament (CE) núm 1516/2007 de la Comissió, de 19 de desembre del 2007.
 • Desmatellament.

En alguns casos, l’obtenció del certificat de gasos fluorats requereix realitzar els curs de formació amb els continguts dels Programes Formatius 1 (PF1) i 2 (PF2).

Aquest certificat és vàlid a Espanya ia la Unió Europea.


DURADA:

Com que és un curs de titulació oficial, es requereixen unes hores presencials mínimes.

Per tant, la durada del curs és:

 • 10 hores de continguts pràctics,
 • 18 hores de continguts teòrics
 • i 2 hores d’avaluació.

De les quals són:

 • 15 hores online.
 • 15 hores de presencials.

TEMARI:

El curs consta de 7 temes, una introducció i els annexos. Tot d’acord amb l’temari exigit pel Reial Decret 795/2009 de 16 de juny (que es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen).

En finalitzar cada tema hi ha un test d’autoavaluació que és d’ús exclusiu per a l’alumne, per a la preparació del test d’avaluació.

D’aquesta manera, serà indispensable per a l’obtenció de la certificació la realització amb èxit dels test d’avaluació.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.