Gases Fluorados PF3

Gasos Fluorats PF3: “Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega menor de 3 kg de refrigerants fluorats”.

En relació amb els equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 kg de gasos fluorats, podrà realitzar les següents activitats:

 • Instal·lació.
 • Manteniment o revisió, inclosa la càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
 • Manipulació de contenidors de gas.
 • Control de fuites en equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega.

només el personal amb:

 • la certificació per a qualsevol càrrega de refrigerants fluorats
 • i el personal en possessió del certificat que s’obté a partir d’aquest curs,

Aquest certificat és vàlid a Espanya ia la Unió Europea.


REQUISITS:

Aquests són els requisits previs necessaris per a l’obtenció de la certificació personal del certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats.

 • Programa Formatiu 3 (PF3) de gasos fluorat
  • Amb una experiència anterior a 2009 d’almenys 2 anys d’activitat professional en matèria d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat de menys de 3 kg.
  • Amb almenys 5 anys d’activitat professional en matèria d’instal·lacions de refrigeració i aire condicionat de menys de 3 kg. (Podrà sol·licitar-se aquesta certificació amb una simple prova teoricopràctica de coneixements sobre els continguts del curs del PF3).
 • Programa Formatiu abril (PF4), en cas de no disposar d’experiència professional.

DURACIÓ:

Com que és un curs de titulació oficial, es requereixen unes hores presencials mínimes.

D’aquesta manera, el curs total és de 24 (Part A) + 80 (part B) hores. Es reparteixen de la següent manera:

 • A: 15 hores online +9 presencials.
 • B: 27,5 hores online + 52,5 presencials.

TEMARIO:

Per facilitar el seu estudi, el curs està repartit en 30 temes, una introducció i els annexos. Tot d’acord amb l’temari exigit pel Reial Decret 795/2009 de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.

Així mateix, en finalitzar cada tema hi ha un test d’autoavaluació que és d’ús exclusiu per a l’alumne, per a la preparació del test d’avaluació.

D’aquesta manera, serà indispensable per a l’obtenció de la certificació la realització amb èxit dels test d’avaluació.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT por Fundae.

VEURER PROPERES CONVOCATÒRIES.