Gasos Fluorats PF6

Gasos Fluorats PF6: “Curs sobre manipulació d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor”.

Gases Fluorados PF6Curso per a l’obtenció de la certificació personal del certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluroados com a agent extintor.

Aquest certificat habilita per:

– Instal·lació d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor.
– Manteniment o revisió d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor inclosa la recuperació, inclusivament d’extintors.
– Control de fuites d’acord al Reglament (CE) núm 1497/2007 de la Comissió, de 18 de desembre de 2007, d’equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor.
– Manipulació i operacions en els recipients que continguin o s’hagin dissenyat per contenir un agent extintor de gas fluorat.

Aquest certificat és vàlid a Espanya i a la Unió Europea.


DURACIÓ:

Com que és un curs de titulació oficial, es requereixen unes hores presencials mínimes. Per tant, la durada del curs és de:

  • 9 hores online,
  • 1 hora d’avaluació en línia,
  • 5 hores de pràctiques presencials
  • i 1 hora d’avaluació presencial.

TEMARIO:

Per facilitar el seu estudi, el curs està repartit en 7 temes, una introducció i els annexos. Tot d’acord amb l’temari exigit pel Reial Decret 795/2009 de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.

Així mateix, en finalitzar cada tema hi ha un test d’autoavaluació que és d’ús exclusiu per a l’alumne, per a la preparació del test d’avaluació.

D’aquesta manera, serà indispensable per a l’obtenció de la certificació la realització amb èxit dels test d’avaluació.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT por Fundae.

VEURER PROPERES CONVOCATÒRIES.