Tecnologies Alternatives

Formació complementària en tecnologies alternatives per a professionals certificats

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVASA qui va dirigit?

Amb l’aprovació del Reial Decret 115/2017 del 17 de febrer, totes els professionals que disposaven d’un certificat acreditatiu anterior al febrer del 2017 tant per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega com de menys de 3 kg de refrigerants fluorats, disposen d’un termini màxim de 4 anys per realitzar una formació complementària sobre tecnologies alternatives per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte hivernacle i la manera segura de manipular-los.

En conseqüència, afectarà a tots professionals que necessitin actualitzar el seu carnet de gasos fluorats per mantenir el teu carnet en vigor.


OBJECTIUS:

D’aquesta manera, els objectius del curs són:

  • Conèixer:
    • Les tecnologies alternatives pertinents per substituir o reduir l’ús de gasos fluorats d’efecte hivernacle i la manera segura de manipular-los.
    • Els dissenys de sistemes pertinents per reduir la càrrega de gasos fluorats d’efecte hivernacle i augmentar l’eficiència energètica.
    • Les regles i normes de seguretat pertinents per a l’ús, emmagatzematge i transport de refrigerants inflamables o tòxics, o de refrigerants que requereixin una major pressió en el funcionament.
  • També, comprendre els avantatges i desavantatges, sobretot en relació amb l’eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.

DURACIÓ:

Aquest curs està supeditat al que estableix i Reial Decret 115/2017. És per això, que la seva durada és de 6 hores presencials.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.