Legionel·la 25h

Curs Higiènic Sanitari Manteniment d’Instal·lacions amb Risc de Legionel·la.

L’equip humà de les empreses que realitzen tractaments a tercers per a la prevenció i el control de la legionel·losis han de disposar de suficients coneixements per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut. Per tant, es requereix que disposin de carnet de legionel·la homologat per Sanitat.

Dirigit a totes aquelles persones, que per la seva activitat laboral, necessiten tenir coneixements per a la realització d’operacions de manteniment higiènic-sanitari d’instal·lacions amb risc de dispersió de la legionel·la.

legionela

Curs Legionel·la 25 hores

Aquest és el curs inicial i es dirigeix a qualsevol persona que realitza operacions de manteniment higiènic-sanitari d’instal·lacions amb el risc de legionel·losis.

 

 

Continguts:

Els continguts del curs de Legionel·la estan regulats en el Reial decret 835/2003, pel qual s’estableixen els criteris per a la prevenció i control de la legionelosis.

El programa és el següent:

 • Importància sanitària de la Legionel·losis (3 Hores).
 • Àmbit legislatiu (3 Hores).
 • Criteris generals de neteja i desinfecció (3 Hores).
 • Salut pública i salut laboral (2 Hores).
 • Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del reial decret 856/2003 (4 Hores).
 • Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control (2 Hores).
 • Pràctiques (7 Hores)
 • Avaluació (1 Hora)

Té una durada total de 25 hores, de les quals pots fer les 25 presencials o bé 17 online i 8 presencials.

Objetius del Curs: 

Els objectius són:

 • Conscienciar al treballador sobre la importància de realitzar de forma més eficaç la seva feina per poder dur a terme un mecanisme de prevenció i control adequats.
 • Actualització del treballador en la normativa de legislació nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi.
 • Proporcionar coneixements sobre les novetats introduïdes en el disseny i manteniment de les instal·lacions.
 • Repassar la metodologia per dissenyar un pla d’autocontrol en base a aquesta normativa de forma correcta i aconseguir una adequada implantació.
 • Actualització de les bones pràctiques a realitzar en el manteniment higiènic-sanitari d’instal·lacions amb major i menor probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la.

DURADA:

La durada total mínima del curs és de 25 hores.


TEMARI:

El curso está repartido en 6 módulos, las prácticas y la evaluación.

Mòdul 1. Importància sanitària de la Legionel·losi (3 Hores).
Mòdul 2. Àmbit legislatiu (3 Hores).
Mòdul 3. Criteris generals de neteja i desinfecció (3 Hores).
Mòdul 4. Salut pública i salut laboral (2 Hores).
Mòdul 5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 856/2003 (4 hores).
Mòdul 6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control (2 hores).

Pràctiques (7 hores)
Avaluació (1 Hora)


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Tripartita.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.