Operador industrial de calderas

Operador Industrial de Calderes

Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de complir diversos requisits i acreditar certa formació per a poder exercir la seva activitat professional amb totes les garanties legals de qualitat del servei.

operador de calderas

També és així en el cas dels Operadors de Calderes, els professionals que s’encarreguen de la vigilància, supervisió i control del correcte funcionament de les calderes regulades pel Reglament d’Equips a Pressió.

 

 

Qui té accés a l’acreditació professional?

Les persones que disposen de la titulació corresponent o que han superat la prova oficial poden obtenir el carnet que acredita la seva capacitat professional per vigilar, supervisar i controlar les calderes regulades per la normativa d’equips a pressió.

D’aquesta manera, la formació que es requereix per tenir accés directe a la capacitació professional són:

  • Enginyer
    • Industrial                                            
    • Naval i Oceànica                
    • Tècnic Industrial                
    • Tècnic Naval especialitat en propulsió i serveis del vaixell              
  • Llicenciat o diplomat en màquines navals.

Per altra banda, una altra opció és haver superat un examen teòric-pràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària segons la comunitat autònoma requereix de la realització d’un curs per poder examinar-se de forma oficial.

Nosaltres t’oferim la formació necessaria per superar aquest examen.


Quins cursos oferim?