Operador industrial de calderes 100% online

Curs per l’obtenció del carnet “Operador Industrial de Calderas” 100% online 

operador industrial de calderasLes calderes de la classe segona, què fa referència a la Instrucció tècnica complementària EP-01, de vapor o d’aigua sobreescalfada han de ser conduïdes per un operador industrial de calderes.

Per poder realitzar la seva activitat, l’operador industrial de calderes ha de complir i ha de poder acreditar davant l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control, alguna situació tipificada (preguntar per les condicions) o bé haver superat un examen teòric-pràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

Segons la Comunitat Autònoma requereix de la realització d’un curs per poder examinar-se de forma oficial. Si no és el cas, també permet repasar per preparar-se per a l’examen.


DURACIÓ:

La duració oficial del curs és de 80 hores online.


TEMARI:

El temari de la totalitat del curs és el mateix que es requereix per a l’obtenció del carnet oficial d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

Aquest curs està pensat per a tots aquells professionals amb escàs temps per a unes classes presencials. Permet que l’alumne faci els horaris que desitgi.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.