Prevenció de riscos laborals

Per què és important la prevenció de riscos laborals?

prevención de riesgos laborales

Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresari (incloses les administracions públiques) té el deure de protegir els seus treballadors davant els riscos laborals.

D’aquesta manera, ha de garantir la seva salut i seguretat en tots els aspectes relacionats amb el seu treball, . En conseqüència,  ha d’integrar l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de totes les mesures necessàries.

Segons l’article 19 de l’esmentada Llei, la formació és un dels factors claus en la prevenció. Amb la formació es pretén dotar els treballadors dels coneixements necessaris per a protegir-se dels riscos inherents al lloc de treball i, en general, al d’acompliment de l’activitat laboral.

D’aquesta manera, l’empresari està obligat a donar al treballador formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, en el moment de contractació i també quan es produeixin canvis en el seu entorn de treball per l’exercici de noves funcions, per canvis en els equips de treball o per la introducció de noves tecnologies.

Quins cursos t’oferim?

PRL CURS BÀSIC 30 HORES

Destinat a qualsevol treballador i sector laboral considerat de baix risc (oficines, vendes, petits comerços, etc.) per facilitar-li els Coneixements i Recursos necessaris per a la prevenció de riscos laborals en desenvolupar la seva activitat.

PRL CURS BÀSIC 50 HORES

Destinat a totes aquelles persones que han de realitzar activitats relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals.