Els Nostres Professors

“La professió de l’educador contribueix més al futur de la societat que qualsevol altra professió.” John Wooden

“Un bon mestre fa que el mal estudiant es converteixi en bo i el bon estudiant en superior.” Maruja Torres

ELS NOSTRES PROFESSORS

Els professors de Micursonline són docents preparats i especialistes en la matèria que et formaran i t’acompanyaran en el procés per ajudar-te a aconseguir el teu certificat o carnet professional.

nuestros profesoresÁngel Domínguez

Professor de RITE, Gas, Operador Industrial de Calderas y Gases Fluorados

 

 


José Antonio Bejarano

Professor de Frío Industrial y Operador Industrial de Calderas

 

 


Víctor Hernández

Professor de RITE y Gases Fluorados

 

 

 


nuestros profesores Juan José Cánovas

Professor Legionela

 

 

 


nuestros profesoresXavier Llagostera

Professor de RITE, Gas, Frío Industrial y Gases Fluorados

 

 

 


Manuel Molina

Professor de Frío Industrial

 

 

 


Raúl López

Professor de Operador Industrial de Calderas y PRL

 

 

 


Martín Achaval

Professor de RITE, Frío Industrial, Gas, Gases Fluorados y Legionela

 

 

 


Joan Mercè

Professor de Gas y Legionela

 

 

 


Vanesa Gálvez

Professora de RITE y Gases Fluorados

 

 

 


David Forgàs

Professor de Frío Industrial y Gases Fluorados

 

 

 


Xavier Planas

Professor de RITE y Gases Fluorados

 

 

 


Lucía Fernández

Professora de Frío Industrial, Gases Fluorados y Eficiencia Energética