Gasos Fluorats PF8

Gasos Fluorats PF8: “Curs sobre recuperació de SF6 d’equips de commutació d’alta tensió”.

gases fluorados pf8

 

Curs per a l’obtenció del certificat acreditatiu de la competència per a la recuperació d’hexafluorur de sofre d’equips de commutació d’alta tensió.

D’aquesta manera, la possessió de l’esmentat certificat habilita per:

  • Recuperació d’hexafluorur de sofre d’equips de commutació d’alta tensió.

Aquest certificat és vàlid a Espanya i a la Unió Europea.


DURACIÓ:

Com que és un curs de titulació oficial, es requereixen unes hores presencials mínimes.

D’aquesta manera, el curs total és de:

  • 9 hores online
  • 1 hora d’avaluació online
  • 5 hores de pràctiques presencials
  • 1 hora d’avaluació presencial.

TEMARI:

Per facilitar el seu estudi, el curs està repartit en 30 temes, una introducció i els annexos. Tot d’acord amb l’temari exigit pel Reial Decret RD 115/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.

Així mateix, en finalitzar cada tema hi ha un test d’autoavaluació que és d’ús exclusiu per a l’alumne, per a la preparació del test d’avaluació.

D’aquesta manera, serà indispensable per a l’obtenció de la certificació la realització amb èxit dels test d’avaluació.


PRECIO:

Preu a consultar i GRATUÏT por Fundae.

VEURER PROPERES CONVOCATÒRIES.