Operador de Piscines

CURS OPERADORS DE PISCINES PÚBLIQUES I PRIVADES 2020

 

Vivim en un món canviant, on la incertesa és una realitat, on se’ns demanen resultats
ràpids i cada dia millors, on cal sempre estar a punt, on l’individualisme es disfressa
d’objectius compartits.

Per aquest motiu des de Serasesan, S.L. i el laboratori freeLAB hem unit esforços amb la
plataforma de continguts online micursonline per adaptar-nos a les necessitats actuals
fruit de la pandèmia generada per la COVID-19, és per aquest motiu que hem adaptat els
continguts de les nostres àrees formatives OPERADORS DE PISCINES i RENOVACIÓ DEL CURS OFICIAL DE LEGIONEL·LA (10 HORES) a formats online, sense perdre la visió pràctica i teòrica de les nostres formacions, posant al vostra abast canals de comunicació i tutories individualitzades per a tots aquells dubtes que puguin anar sorgint.

L’equip de formadors de SERASESAN. S.L. (2006 – 2020) ha participat activament en la formació de diferents col·lectius en àmbits diversos. La nostra intenció com a formadors es treballar activament en el disseny, desenvolupament de continguts formatius
necessaris per al desenvolupament de les vostres organitzacions i equips de treball. Per això ens adaptem a la nova realitat, a través dels mòduls online de formació.

En aquesta àrea d’activitat estem en disposició d’oferir-vos, els següents programes:

Àrea de Manteniment

  • Curs Operadors de Piscines Públiques i Privades (20 hores)
  • Curs deRenovació de laPrevenció i Control de la Legionel·losis (10 hores oficial)

 


OBJECTIU:

La normativa vigent actual, estatal i autonòmica, sol·liciten que el personal per la posada a punt, el manteniment i neteja dels equips i instal·lacions de les piscines disposi d’un certificat o títol que els capaciti per desenvolupar aquesta activat. Per aquest motiu l’equip de formadors de Serasesan, S.L. hem dissenyat un curs amb l’objectiu de proporcionar els continguts específics de manteniment de les piscines d’ús públic i privat.

Els curs està adreçat a tots els professionals que diàriament o eventualment realitzin operacions de manteniment higiènics sanitàries a instal·lacions esportives, piscines públiques i o privades d’acord amb l’establert a la normativa vigent estatal i autonòmica
 


DURACIÓ I HORARI DEL CURS:

El curs dissenyat pels tècnics de Serasesan té una durada de 20 hores. En el marc del curs es desenvoluparan exercicis pràctics pel desenvolupament de registres, documents i procediments establerts en un pla d’autocontrol de piscina com a vessant pràctica. Els continguts es trobaran penjats a la plataforma: https://micursonline.net/web/moodle/


 PREU:

Preu a consultar i GRATÜIT per FUNDAE (curs bonificable).